Місія бібліотеки - забезпечення якісним обслуговуванням громади міста

пʼятниця, 1 листопада 2013 р.

Діалог культур – шлях до миру і злагоди


         

Культура кожного народу реалізує свій потенціал у контексті співробітництва з іншою культурою. У демократичному суспільстві принцип співробітництва стає ледве чи не єдиним засобом виживання людини в умовах усвідомлення глобальних проблем.
Одним із «глобальних викликів», з яким зустрілась наша молода держава на зламі століть, є «виклик різноманіття» - багатоетнічна, багатокультурна структура суспільства. Сьогодні Україна є поліетнічною державою. За даними перепису населення 2001 року її громадянами є представники 154 етносів, а на території однієї лише Полтавської області мешкають представники більше 75 національностей. І всі етноспільноти, незалежно від їх кількісної характеристики, з одного боку, мають право на розвиток своєї культури, збереження власної етнічної ідентичності, формування особливих норм спілкування, з іншого – сприяють збагаченню культур.
Утвердження України як суверенної демократичної держави вимагає пошуку таких орієнтирів, які б сприяли консолідації суспільства, утвердженню принципів співжиття і співпраці. Подолати кризові явища будь-яке суспільство може тільки тоді, коли буде жити в режимі діалогової культури, толерантності.
На розгортання діалогу у нашій країні орієнтує і ООН. Зокрема, у Робочому документі підкомісії щодо попередження дискримінації і захисту прав людини ООН зазначається, що нині «особливої важливості набуває активізація діалогу між меншинами і групами, що становлять більшість населення в державі».

Сучасний світ пронизаний інтеграційними процесами. Він є полем розмаїття культур, плетивом міжнаціональних інтересів, дискурсом корінних народів і народів –мігрантів і, як такий потребує діалогу.

Література:

1.                                Бистрицький Є. Конфлікт культур і методологія толерантності. // Філософська думка. – 2011. - № 4. – С. 102.
2.                                Галицький І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві. // Право України. – 2011. - № 9. – С. 294
3.                                Кудлач В. Національні меншини в просторі толерантності. // Вісник книжкової палати. – 2011. - № 1. – С. 45.
4.                                Кулик Н. Толерантності треба навчити. // Освіта України. – 2013. – 4 – 11 лютого (№ 5). – С. 10.
5.                                Лазарева И. В. По законам добрососедства: [формирование межкультурной толерантности] // Библиотечное дело. – 2011. - № 2. – С. 76.
6.                                Сичова М. Ідея міжетнічної толерантності і українській державницькій думці. // Економіка та держава. – 2010. - № 10. – С. 152.
7.                                Сищенко М. В. Толерантність врятує світ. – Позакласний час. – 2013. - № 5/6. – С. 78.
8.                                Хома О. Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання. // Філософська думка. – 2011. - № 4. – С. 76.

Корисні Інтернет-ресурси

http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm - Декларація принципів толерантності (прийнята 16 листопада 1995 р.)

http://www.tolerance.ru/ - російський сайт, присвячений проблемам толерантності, що розвивається у напрямку інтерактивності. Ви можете прийняти участь в опитуваннях, дискусіях, висловити свою думку з приводу розміщених матеріалів, поставити питання фахівцям.

http://www.tolerance.hrworld.ru/coalition.html - Міжнародна інформаційна громадська організація "Толерантність".

http://www.tolerinst.ru/ - Інститут толерантності (мета діяльності - становлення взаємоповаги і дружніх відносин між людьми через культурний діалог)

http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454 - проект толерантності "шлях до порозуміння".

http://www.mediareform.com.ua/photoalbum/displayimage.php?album=42&pos=22 - ЗМІ за міжетнічну толерантність та консолідацію суспільства.

http://www.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/graphic#m5 – Національний склад населення (дані Державного комітету статистики).

http://www.interethnic.org/ – сайт Центру міжнаціональної співпраці (представлено матеріали на допомогу національним меншинам, сайти національно-культурних автономій, діаспор та інших етнічних об’єднань).

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=826858 – Рубрика Урядового порталу „Національні громади України, мовна політика” (публікації з теми, документи, посилання, установи м. Києва).

http://www.delukr.ec.europa.eu/home_uk.html – сайт Представництва Європейської комісії в Україні.

http://europa.eu/ – сайт Європейського Союзу.

http://www.un.org/russian/documen/convents/racism_discrimination.htm – декларації і конвенції щодо расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості.

http://www.ynri.hrworld.ru/ – Молодіжна мережа проти расизму і нетерпимості.

http://www.xeno.sova-center.ru/ – розділ «Націоналізм і ксенофобія» правозахисного інформаційного центру SOVA

http://www.ccsf.edu/Resources/Tolerance/res.html - Р.А.Х. Люди проти ненависті до іноземного.
Немає коментарів:

Дописати коментар