Місія бібліотеки - забезпечення якісним обслуговуванням громади міста

вівторок, 7 березня 2023 р.

 

Зміни у нових формах звітності


Шановні колеги! Хочемо звернути вашу увагу на деякі нововведення у нових формах звітності (Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження форм звітності про діяльність публічних та спеціальних бібліотек, а також інструкцій щодо їх заповнення» від 28.11.2022 № 463).

У рядку 3 розділу ІІ «Характеристика приміщень бібліотек» із загальної площі приміщень (із рядка 1) вказується площа приміщень для соціокультурної діяльності, в тому числі для проведення заходів з особистісного розвитку.

Як ми можемо розуміти, це приміщення (частина приміщення) читальних залів, залів читання та дозвілля; актовий зал та літературно-мистецька вітальня КМПБ. Площа, відведена під діяльність Інтернет-центрів, теж можемо враховувати для заходів з особистісного розвитку.

 

Заходи з особистісного розвитку – складова соціокультурної діяльності бібліотек, що включає заходи зі здобуття нових або покращення вже набутих знань, умінь і навичок, що не регламентовані формою навчання та не передбачають отримання документів про освіту державного зразка.

Це можуть бути: тематичні навчальні курси, тренінги, семінари, воркшопи, лекції, майстер-класи, мовні курси, розмовні клуби, кіноклуби чи гуртки за інтересами тощо).


В рядку 10  «Безперешкодний доступ» - це приміщення бібліотеки, які мають пандус або ж не потребують його (відсутні східці на ганку).

В рядку 11 «Приміщення, в середині яких забезпечено безперешкодний доступ» - якщо відсутні порожки, якщо ширина дверей відповідає габаритам інвалідного візка (є можливість відчинити двері так, щоб візок проїхав).

Зверніть увагу, що в розділі ІІІ тепер вказуємо кількість технічних засобів, що потребують ремонту! (це і комп’ютери, і мультимедійне обладнання, і копіювально-розмножувальна техніка, і транспорт). Це важлива відмінність від колишньої форми звіту, адже тепер буде видно саме реальну картину забезпечення бібліотек технічними засобами!


У рядках 4–10 розділу IV «Користувачі, відвідування, звернення до бібліотеки» відображаються відомості про користувачів фізичних осіб. Кількість користувачів фізичних осіб визначається за даними, зафіксованими протягом року у єдиній реєстраційній картотеці або автоматизованій бібліотечній інформаційній системі. Поняття «організації» включає в себе юридичних осіб, з якими бібліотека уклала угоди про надання послуг, а також абонентів міжбібліотечного абонементу, колективних (групових) абонентів бібліографічної інформації тощо. Кількість віртуальних користувачів визначається за кількістю неоднакових кодів (ІР-адрес) осіб та організацій, зареєстрованих в облікових вебфайлах протягом року.

Звертаємо вашу увагу, що у нових формах статистичної звітності змінилася інформація про користувачів за віковою ознакою: до 6 років, від 6 до 14 років, від 14 до 18 років, від 18 до 35 років, від 35 до 60 років, від 60 років і старші.

Щоб не виникало спірних моментів при підрахунку статистики, вважати всіх користувачів 2009 року народження такими, що досягли віку 14 років!

Щодо обліку юнацтва. Обліковуємо як юнацтво осіб віком від 14 до 21 року за формулярами (відповідна графа є в щоденнику). Оскільки в Щоденнику роботи тепер буде відсутня графа 18-21 рік (а буде тільки 18-35, що не відповідає сьогоднішнім уявленням про віковий склад юнацтва), продовжуємо вести графу 18-21 в чорновику статистики! Дані про цей віковий склад користувачів знадобляться для річного звіту.

 

Зверніть увагу!!! В Щоденнику роботи бібліотеки графи ЄРК за віком в новій редакції мають співпадати з кількістю користувачів за ЄРК!!! 


У рядку 10 відображаються відомості про користувачів жіночої статі.

Соціокультурні заходи, організовані бібліотекою – рахуємо кількість заходів і кількість відвідувань, у тому числі заходи з особистісного розвитку, та кількість відвідувань заходів з особистісного розвитку. Рекомендуємо щоквартально підбивати підсумки з кількості заходів та відвідувань. Також враховуйте заходи в межах та поза межами бібліотеки.

Зверніть увагу і на розділ V «Формування і використання бібліотечних фондів»поділ на мови національних меншин, враховуємо при обліку надходжень та при списанні документів, щоденному обліку книговидачі.

Всім структурним підрозділам рекомендується оглянути свій фонд на предмет мовного складу. Відповідно ви будете знати, які графи у вас можуть бути заповнені.

При розмаїтому складі фонду за мовами потрібно вести окремий зошит (чорновик статистики), де будуть враховані всі мови, якими здійснювалася книговидача.

Сектор документів іноземними мовами веде окремий зошит для обліку книговидачі за мовами.

Оскільки в більшості бібліотек фонд, в основному, українською та російською мовою, а інші мови в зовсім незначній кількості, можливий варіант, коли при обрахунку статистики в чорновику ставити в графу «Іноземними мовами» поряд з цифрою позначку англ, нім, іт, ісп, поль  і т.п.

В такому разі потрібно заносити в Щоденник роботи бібліотеки видачу так, як раніше: українською, російською. Якщо можуть бути інші мови, окрім української та російської,  заповнюйте клітинку «Іноземними» в щоденнику роботи (це сума всіх інших мов, а які конкретно, у вас має бути розписано в чорновику статистики!).

Враховуйте, що відтепер при обліку за рік в звіті 6-НК всі мови показані окремо! І якщо протягом року була хоча би 1 книговидача конкретною мовою, її необхідно вказати.

Для зручності рекомендуємо проводити такі підрахунки за мовами щоквартально, щоб на кінець року мати чітку  картину.

Показник «Книговидача за мовами» має чітко відповідати показнику «Книговидача за видами».


Розділ VI «Електронні ресурси. Довідково-бібліографічне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент».

У рядку 2 вказується кількість активних (таких, що неодноразово оновлювалися у звітному періоді) блогів, сторінок у соціальних мережах та кількість бібліотек, що їх мають.

Філіям не рекомендовано вести свої блоги, оскільки вони повторюють контент, який публікується в ФБ та на сайті КЗК КМПБ.

У рядках 10–12 відображаються дані щодо довідково-бібліографічного обслуговування. У рядку 10 зазначається кількість запитів на виконання довідок. Це сума виконаних довідок, консультацій та відмов! У рядку 11 вказується кількість виконаних довідок. У рядку 12 вказується кількість виконаних віртуальних довідок (із рядка 11).

У рядку 2 розділу VII «Персонал бібліотеки» із облікової кількості штатних працівників (рядка 1) вказується кількість працівників-жінок.

У рядку 19 вказується кількість бібліотечних працівників (із рядка 3), які протягом року підвищили свою кваліфікацію шляхом формального чи неформального навчання та отримали відповідний підтверджувальний документ (свідоцтво, сертифікат, довідку тощо), наприклад, пройшли курси підвищення кваліфікації в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського.

 У рядку 20 із загальної кількості бібліотечних працівників, що підвищили свою кваліфікацію протягом звітного року, зазначається кількість осіб, які покращили свої цифрові навички (отримали протягом звітного періоду сертифікати Дія. Цифрова освіта та інші).

 

Немає коментарів:

Дописати коментар