Місія бібліотеки - забезпечення якісним обслуговуванням громади міста

пʼятниця, 11 січня 2013 р.

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА ( До 150-річчя від дня народження К.С.Станіславського)

ВІРТУАЛЬНА  КНИЖКОВА  ВИСТАВКА

 відділу мистецтв Центральної міської бібліотеки ім.М.Горького
РОЗДІЛИ  ВИСТАВКИ:

I.К.С.Станіславський у житті, у театрі, у світі
II.Творча спадщина Митця
III. Про К.С.Станіславського – з простору  Інтернету

 Костянтин Сергійович Станіславський (справжне прізвищеАлексєєв; 1863 — 1938) — видатний російський режисер, актор, педагог, народний артист СРСР (1936). Засновник Московського художнього театру (МХАТ). Реформатор театру, виробив творчий метод, що здобув назву «система Станіславського». Неодноразово перебував у Києві (1902, 1912 і 1914 рр.), виступав на київській сцені з 24 по 30 квітня 1925 р. Дід К.С.Станіславського П. М. Олексієнко народився в Україні і після одруження переїхав до Москви де змінив прізвище на Алексєєв.
У юні роки К.С.Алексєєв вступив до театрального гуртка, згодом змінив справжнє прізвище на псевдонімСтаніславський, який походить від прізвища одного актора-любителя, чиїм талантом юнак свого часу захоплювався.
Творець так званої «Системи Станіславського» — комплексу вправ для акторів, який спрямований на краще психологічне входження у роль. Ця система детально описана у творі «Праця актора над собою» («Работа актёра над собой») (1938).
 (Матеріал з Вікіпедіївільної енциклопедії.)

I. К.С.Станіславський у житті, в театрі, у світі

"Якби сенс театру був тільки в розважальному видовищі, можливо, і не варто було б вкладати у нього тільки праці. Але театр є мистецтво відображати життя."

К.С.Станіславський
 
Соловьева И.Н. К.С.Станиславский [Текст] / И.Н.Соловьева, В.В.Шитова. – М.: Искусство, 1985 . -168 с., ил. – (Человек. События. Время)
Костянтин Сергійович Станіславський, один із засновників МХАТ, геніальний режисер і актор, реформатор сценічного мистецтва, на сторінках цієї книги постає не лише у перебігу свого довгого життя Людини і Художника, але і на тлі історичної епохи, у всьому різноманітті і нерозривності зв'язків із громадськими та естетичними подіями, у всьому багатстві духовного і творчого спілкування з найвидатнішими особистостями часу – А.Чеховим, М.Горьким, М.Єрмоловою, О.Блоком, В.Комісаржевською, Є.Вахтанговим, В.Мейєрхольдом. Текст суттєво збагачений фотографіями та репродукціями, що ілюструють книгу.

Крыжицкий Г. Великий реформатор сцены [Текст]: к столетию со дня рождения К.С.Станиславского / Г.Крыжицкий. – М.: Советская Россия, 1962. – 110 с. – (Художественная самодеятельность. № 34) 
На сторінках цього популярного нарису про життя і творчість чудового художника сцени читач познайомиться з дитячими та юнацькими захопленнями К.Станіславського, його діяльністю в Товаристві мистецтва і літератури, першими кроками Художнього театру. Автор розповідає про К.Станіславського - режисера-постановника, актора, його боротьбу за реалістичне мистецтво. Остання глава присвячена відомій «системі» - науковій методології сценічної творчості актора.
 Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917 – 1938 [Текст] / М.Н.Строева . – М.: Наука, 1977. – 415 с.
 Книга розповідає про останнє двадцятиріччя життя К.С.Станіславського, повне підсумкових звершень, складне і великотрудне. Він, що здійснив  воістину титанічний подвиг відродження Художнього театру і геніальні сценічні відкриття, тим не менше не завжди знаходив порозуміння як поза, так і всередині театру, а потім, захворівши, був до кінця життя від свого театру відірваний. Але терпляче і мужньо він продовжив свій великий труд - режисера, педагога, теоретика театру - по збиранню, зміцненню і розвитку театрального мистецтва. Про цю працю і йдеться у книзі.
 Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского : в 6 т.  1898 – 1930 [Текст]. – М.: Искусство,1980 –
 Т.1: 1898 – 1899. Пьесы А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного». – 1980 . 479 с.
 Т.2: 1898-1901. «Чайка» А.П.Чехова; «Микаэль Крамер» Г.Гауптмана. – 1981. – 279 с.
 Т.3: 1901 – 1904. Пьесы А.П.Чехова «Три сестры», «Вишневый сад» . 1983. – 464 с.
 Т.4: 1902 – 1905. Пьесы М.Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». – 1986. – 576 с.
 Т.5: 1905 – 1909. «Драма жизни» К.Гамсуна; «Месяц в деревне» И.С.Тургенева. – 1988. – 592 с.
Видання знайомлять читача з  особливим жанром театральної літератури, що відкриває доступ у театральну лабораторію геніального Майстра. У багатотомник включені режисерські партитури спектаклів, що і сьогодні складають основу класичного репертуару. Це п'єси А.Чехова, І.Тургенєва, А.К.Толстого, В.Шекспіра, М.Горького, К.Гамсуна, Г.Гауптмана. Кожний том починається зі статті, що характеризує історичну обстановку того часу, коли створювалась та чи інша вистава, та аналізує режисерський задум.
 Полякова Е. Станиславский-актер [Текст] / Е.Полякова. – М.: Искусство, 1972. – 430 с.
 К.Станіславський був не тільки великим режисером, педагогом, реформатором світового театру. Він також був геніальним актором на зламі XIX-ХХ ст. Він так грав героїв А.Чехова, Г.Ібсена, В.Шекспіра, Мольєра, що глядачі сприймали їх не як сценічних персонажів, але як реальних людей, які принесли на підмостки протиріччя, роздуми, сміх і тривоги самого життя. 105 ролей зіграв уславлений актор К.Станіславський впродовж життя. Книга розкриває особливості акторської майстерності Мистця, в основу якої були покладені його ідеї про виховання актора, вчення про «надзавдання». Без сценічної практики Костянтина Сергійовича неможливо говорити про метод акторської техніки«Систему» К.Станіславського.


Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского [Текст] / Н.Н.Сибиряков. - [2-е, расширенное, издание]. – М.: Искусство, 1988. – 365 с. 
 Про К.С.Станіславського - актора, режисера, педагога, театрального мислителя, творця реалістичної школи акторського мистецтва - за кордоном існує величезна кількість  літератури. У багатьох країнах створені театральні школи, студії, інститути сценічного мистецтва, що виховують молодих акторів за системою К.Станіславського. Багато видатних майстрів зарубіжного театру пишуть про значення для їхньої творчості відкриттів К.Станіславського. Книга містить багатий фактичний матеріал, взятий із іноземних джерел. Автор пише про відомих театральних діячів США, Англії, Франції, Італії, Ірландії, Німеччини, скандинавських країн, Японії, Польщі, Румунії та ін., викладає їх погляди на сценічне мистецтво і систему Станіславського.

 Сурина Т. Станиславский и Брехт  [Текст] / Т.Сурина .- М.: Искусство, 1975. – 271 с. 
У книзі зіставлені найважливіші положення  вчення  К.Станіславського і теорії Б.Брехта, розглянуті приклади їх практики, і показано, як різними шляхами ці чудові художники відображали у своєму мистецтві реальну дійсність, розкривали її глибинні процеси. У книзі представлені також погляди сучасних режисерів і театральних критиків на ті проблеми, які прагнули вирішити К.Станіславський і Б.Брехт.
 Новский Л. Учение К.С.Станиславского и театральная самодеятельность [Текст] / Л.Новский. – М.: Профиздат, 1963. – 87 с.
  
У брошурі висвітлюються проблеми творчого опанування вчення К.Станіславського в колективах художньої самодіяльності. Автор порушує актуальні питання, пов'язані з практичною роботою самодіяльних театрів: про формування репертуару, організацію навчального процесу, про режисерське вирішення вистави, про співдружність професійного і самодіяльного театру. Брошура адресована керівникам і учасникам самодіяльних театральних колективів.
 II. Творча спадщина Митця
« Единий цар і володар сцени - талановитий артист.»
К.С.Станіславський


Станиславский К.С. Мое гражданское служение России [Текст]: воспоминания. Статьи. Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек / К.С.Станиславский. – М. :Правда, 1990. – 656 с. 
 Засновник МХАТу, теоретик мистецтва, видатний режисер, актор, педагог, він був ще й талановитим літератором. У збірку включені спогади, що відтворюють суспільне і художнє життя Росії на зламі XIX-ХХ ст., нариси-портрети видатних сучасників, з яким він товаришував або зустрічався (А.Чехов, М.Метерлінк, М.Горький і ін.), щоденники, записні книжки.

Станиславский К.С. Собрание сочинений в девяти томах [Текст].  – М.: Искусство,1988 -

Т.1: Моя жизнь в искусстве. – 1988. - 622 с.

Т.2: Работа актера над собой. Ч.1 Работа над собой в творческом процессе перевоплощения: дневник ученика. – 1989. - 511 с.

Т.3: Работа актера над собой. Ч.2. Работа над собой в творческом процессе перевоплощения: материалы к книге. – 1990. – 508 с.

Т.4: Работа актера над ролью: материалы к книге. – 1991. - 399 с.
 
Перший том зібрання творів відкривається книгою "Моя жизнь в искусстве", у якій К.Станіславський розповідає про свої творчі пошуки і викладає основи свого вчення про акторську творчість.   
Другий том являє книга "Работа актера над собой", частина I ("Работа над собой в творческом процессе переживания"), де Станіславський послідовно викладає положення своєї «Системи»
Третій том містить матеріали до книги "Работа актера над собой", частина II ("Работа над собой в творческом процессе воплощения"), видані вже після смерті Станіславського. Ці глави заповнюють відсутні ланки у викладці «Системи» і пов'язують першу її частину ("Работа актера над собой") з другою ("Работа актера над ролью").
У четвертому томі публікуються матеріали незакінченої книги "Работа актера над ролью". Сюди входять: "Работа актера над ролью" на матеріалі "Горе від розуму", "Отелло" і "Ревізора"  і т. д. Ці твори складають зміст другої частини «Системи» Станіславського. Вони присвячені найголовнішій проблемі театральної естетики - створенню сценічного образу.

 Станиславский К.С. Этика [Текст] / К.С.Станиславский. – М.:Искусство, 1981. – 46 с.
 У цьому виданні друкуються 2 незавершені рукописи К.С.Станиславського про артистичну етику та організацію театральної справи. Ці матеріали написані у формі щоденника учня театральної школи. Записи про етику і дисципліну К.Станіславський робив на протязі багатьох років. Тому деякі приклади і окремі вирази відносяться до старого театрального побуту. Більшість же спостережень і висновків К.Станіславського має безпосереднє відношення до сучасного театру.

 Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма [Текст]. – М.: Государственное изд-во «Искусство», 1953. – 782 с. 
 Це раритетне видання стало цінним доповненням до широко відомих праць «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над собой», оскільки включило неопубліковані на той час рукописи Майстра, що зберігалися в архівах, або один раз надруковані у періодичних виданнях. У книзі вміщено листи, виступи, бесіди, промови 1889-1938 рр. Вони зібрані у двох розділах - «Театральная и общественная деятельность» і «Из теоретических высказываний о театральном искусстве».

 Беседы К.С.Станиславского в студии Большого театра в 1918 – 1922 гг. [Текст] / записаны заслуженной артисткой РСФСР К.Е.Антаровой. – 3-е испр. и доп. изд. – М. : Искусство, 1952 . -79 с. 
 Книга являє собою запис занять великого творця системи виховання актора з артистами Большого театру. К.Станіславський намагався дати їм зрозуміти, як через правильне внутрішнє і зовнішнє поводження актора, через гармонію думок і почуттів створюється те життя сцени, яке привертає всю увагу глядача, втягує його в сценічне життя. Через метод фізичних дій Майстер відкрив артистам новий, більш простий і легкий шлях, як вливати в конкретні форми всі ті знання, які актор накопичив за все своє життя. Бесіди дуже цінні для студентів, викладачів театрального мистецтва, режисерів і акторів професійних та самодіяльних театрів.

 Станиславский и Немирович-Данченко об искусстве актера-певца [Текст ]: сборник материалов / [сост. Г.В.Кристи и О.С.Соболевская]. – М.: Искусство, 1973. – 143 с. – (Репертуар худож. самодеятельности. №19)
Діяльність К.Станіславського не обмежувалася цариною драматичного театру. Вона залишила глибокий слід у мистецтві театру музичного, поширивши вплив реалістичних принципів школи МХАТ на оперу і оперету.У збірнику публікуються рукописи, стенографічні записи і матеріали, що характеризують режисерсько-педагогічну роботу з актором-співаком. Видання адресоване насамперед керівникам та учасникам художньої самодіяльності, що опановують вокально-сценічне мистецтво у різних його жанрах: опери, музичної комедії та концертної естради.


III. Про К.С.Станіславського – з простору Інтернету
«Справжнє мистецтво усіх народів і віків зрозуміло всьому людству

К.С.Станіславський
“Народний артист СРСР К.С.Станіславський за роботою”. 
  Картина художника М.П.Ульянова. 1947 р.

1. Станіславський Костянтин Сергійович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Станіславський _Костянтин_Сергійович
2. «Система» Станіславського [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_Станиславского
3. Принципи системи Станіславського  [Електронний ресурс] // Бізнес-портал Луцька. – Режим доступу : http://toplutsk.com/articles-article_272.html

4. Станиславский Константин Сергеевич [Електронний ресурс] // Энциклопедия Кругосвет. – Режим доступу : http://www.stanislavskiy.info/ show. html?id=143

5. Станиславский К.С. Работа актера над собой [Електронний ресурс] // Бибилиотека Максима Машкова. – Режим доступу:  http://lib.ru/CULTURE/ TANISLAWSKIJ/ akter.txt

6. Чехов М. О системе Станиславского [Електронний ресурс]  // Досугово-образовательный центр Креативная студия BE-HAPPY-Project. – Режим доступу: http://be-happy-project.ru /notes/stanislavsky-system
 
7. Вернадская Ю.С. Принципы системы Станиславского [Електронний ресурс] // Элитариум: Центр дистанционного образования .– Режим доступу: http://www.elitarium. Ru /2008/10/24/ principy_sistemy_stanislavskogo.html

8. Іванова Євгенія Стоічкова. Система Станіславського в педагогічних концепціях [Електронний ресурс] // Освіта UA. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/theory/1087/

9. Черкашина М. За кулисами «Театрального романа» [Електронний ресурс]  // RG RU. Российская газета. – Режим доступу : http://www.rg.ru/bulgakov/7.htm

10. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. Максимальная достоверность и убедительность [Електронний ресурс] // Электронная библиотека bookz.Ru. – Режим доступу : http://bookz.ru/authors/el_vira-sarab_an/akterski_859.html


Укладач: Шиндіна О.П.,завідуюча відділом мистецтв ЦМБ ім.М.Горького

Немає коментарів:

Дописати коментар